Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
tiengviet

KeyOpen

 

Dịch vụ chính của chúng tôi đối với học sinh Việtnam đến châu Âu và Anh quốc tư vấn và hỗ trợ sinh viên bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề. Mục đích là để họ có thể thàng tích tốt, vì tiết kiệm thời gian quý báu, bởi vì họ không quen thuộc với cuộc sống ở đây. Thời gian có giá trị học tập để tối ưu hóa hiệu quả, làm giảm căng thẳng và lo lắng. Bạn thu hoạch đầu tư lớn nhất trong lợi ích giáo dục. Trả lời / ý tưởng có một lối thoát - tự tin dựa vào địa phương để đảm bảo an toàn và bảo mật của bạn, tận dụng kiến thức địa phương và kinh nghiệm (xa quê bên ngoài Dian lang thang không nơi nương tựa).

"KeyOpen Chìa khóa để mở" các thành viên định cư ở Anh Quốc trong những năm 1960, 1970. Hoạt động giáo dục từ năm 2002.

Bạn tìm thông tin ở đây hữu ích về việc học tập và sinh sống tại Anh. Chúng tôi cung cấp tư vấn và bàn tay chăm sóc hàng ngày và hỗ trợ một cách thân thiện và chu đáo trong khi vẫn giữ sự riêng tư và bảo mật của bạn. Cơ hội bình đẳng về chăm sóc và hỗ trợ cho bất kỳ quốc tịch bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và Tiếng Việt.

liên hệ chúng tôi - contact us click me

在社交媒体上共享